Dagens Navn i sandefjords blad

Vår flotte leder er dagens navn i Sandefjords blad 3. Mai.

 

Leder damene i fjorden.

Dagens navn

Mange kjenner Anita Miric som lokalpolitiker for Høyre, men selv om hun bruker deler av tiden sin til politikk, tar hun seg også tid til annet frivillig arbeid.

– Jeg har vært med i Fjorden sanitetsforening i flere år. Å delta i arbeid som har med bl.a. kvinnehelse å gjøre, er viktig for meg, sier Anita.

– Da jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å ta ledervervet, ble jeg veldig glad, og ydmyk. Det å være leder for 369 damer, er en tillitserklæring jeg ikke kunne si nei til, smiler hun.

Stolt sanitetskvinne

– I 2015 holdt jeg et foredrag i Fjorden sanitetsforening om min reise. Jeg kom som flyktning til Norge i 1993, og det å høre om mine erfaringer var nok veldig spesielt for mange. Så ble jeg med i sanitetsforeningen selv. Sånn startet det for meg, forklarer Anita.

Hun er stolt av foreningen hun er med i, og har blitt glad i de andre medlemmene der.

– Fjorden er en moderne sanitetsforening og driver med aktiviteter som er tilpasset yrkesaktive kvinner. Det er en dynamisk forsamling som preges av nestekjærlighet og hyggelig samvær, fortsetter hun.

Når Anita begynner å snakke om Fjorden, er hun nesten ikke til å stoppe. Hun vil så gjerne fortelle om alle tilbudene, om Sesam kvinnekafé, der innvandrerkvinner får språktrening, om rickshawgruppa, som sørger for at eldre får frisk luft og samvær, om hobbygruppa og om omsorg- og beredskapsgruppa. Fjorårets julemesse trekker hun fram som en vellykket aktivitet, og i påsken hadde de for første gang et påskearrangement. Dit fant hele 550 mennesker veien, så det kan nok bli en tradisjon.

– Og en gang i måneden har vi medlemsmøter. Der fremmer vi våre basissaker, og har stadig nye prosjekter på gang, sier Anita ivrig.

Et av prosjektene som er synlig i disse dager, er «Ja betyr ja»-kampanjen. Den fokuserer på grensen mellom frivillig sex og overgrep, og fremmer at sex skal være et likeverdig valg fra begge parter. Kampanjen retter seg mot både gutter og jenter.

– Kampanjen er i hovedsak rettet mot russen. Det er viktig at ungdom lærer å sette grenser, sier Anita, og legger til at foreningen synes det er viktig å være der russen er, så de har bl.a. vært på SVGS på Skjellvika.

– Vi skal ikke bry oss opp i det russen gjør, vi skal bry oss om. De som trenger det kan oppsøke oss, sier hun.

Maler for å koble av

Anita er en ivrig hobbymaler, og jobber både med olje og akryl. I tillegg tegner hun med kull.

– Jeg er en av-og-på-maler. Jeg maler når jeg er inspirert til det. Det gir meg avbrekk fra hverdagen, smiler hun.

Nylig viste hun fram noen av arbeidene sine på Nordre Bergan gård.

– Det var min aller første utstilling. Det var hyggelig og vellykket, sier hun.

Ellers er Anita opptatt av å bruke tid sammen med familien.

– Barna mine begynner å bli voksne. Sønnen min, som er yngst, går i andre klasse på videregående allerede. Datteren min er akkurat ferdig med utdanning i USA. Vi skal over til New York å feire hennes avslutningsseremoni 11. mai, avslutter Anita stolt.