En håndsrekning

En ny sykkel er stas for de fleste barn, men for noen barn er det mer stas enn for andre. Mange barn som lever i familier med svak økonomi har i høst fått støtte til fritidsaktiviteter, sykler og skoleutstyr fra Sanitetskvinnene og Egmont Fondet.

Noen tusenlapper kan bety svært mye for de barna det gjelder. Det handler om å ikke skille seg for mye ut fra andre barn. Sanitetskvinnene har barn og unge som et av sine innsatsområder og gir hvert år i samarbeid med Egmont Fondet millionbeløp til innkjøp av skoleutstyr, fritidsaktiviteter, bursdager og andre opplevelser for å bidra til at færre barn havner utenfor felleskapet.

Får være en del av fotballaget
Fritidsaktiviteter er svært viktig for barn som risikerer å falle utenfor fellesskapet. I Møre og Romsdal bor det en familie som har fått støtte til fotballkontingenter til barna på 11 og 16 år. Begge foreldrene lever på trygd og med utfordringer i hjemmet kjenner begge barna på god mestringsfølelse når de er en del av fotballaget.

I Rogaland fikk to barn støtte til klær til å møte høsten og vinteren. Mor er alene med barna og prøver etter beste evne å forsørge den lille familien på tre med en deltidsjobb i butikk. Far sitter i fengsel og den økonomiske situasjonen er en stor belasting for familien. Nye klær kan være et lite, men viktig bidrag.
Skoleutstyr, nye klær og dansekurs
Det å være søsken til en rusmisbruker er ofte en stor belasting. En jente på 18 år som bor sammen med familien i Telemark har fått kjenne hardt på dette. Broren, som er rusmisbruker, har ødelagt mye i hjemmet og ført til at foreldrene har brukt mye penger på å hjelpe ham. Etter flere år med utfordringer på skolen, gjør jenta det nå bra på skolen og har fått støtte til nytt utstyr og klær i forbindelse med skolestart.

I Vestfold fikk en jente på 13 år støtte til innkjøp av klær og treningstøy. 13-åringen bor sammen med en aleneforsørgende mor med svak inntekt. Familien har vært flink til å handle brukttøy på loppemarkeder o.l. men den unge jenta hadde vokst fra alt og ønsket seg nye klær på linje med klassekameratene til skole og aktiviteter. Hun fikk også støtte til et dansekurs.
Nærmere 500 barn får støtte hvert år
I Buskerud bor en flyktningfamilie fra Syria med syv barn. Familien har fått opphold og har bodd i Drammen siden juni år. Flere av de syv barna har aldri gått på skole og både gruet og gledet seg til å starte på skolen denne høsten. Familien bor et stykke unna skolen og fritidsaktiviteter derfor var det ønske om støtte til sykler. Det var stor glede når familien kunne kjøpe inn fire sykler. Det ble også gitt støtte til nettbrett til de største barna, og spesielt viktig var det at familien eneste datter fikk sitt eget nettbrett til skrive- og leseopplæringen.

Hvert år får i underkant av 500 barn en økonomisk håndsrekning fra Sanitetskvinnene gjennom Egmont Fondet. Støtten gis til barn og unge i Norge som på grunn av sin økonomiske situasjon sliter sosialt, helsemessig eller med skolearbeidet. For å sikre god oppfølging av barna, tildeles alltid støtten gjennom fagpersoner som jobber med barn og unge som helsesøstre, lærere og sykepleiere.

For å sikre god oppfølging av barna, tildeles alltid støtten gjennom fagpersoner som jobber med barn og unge som helsesøstre, lærere og sykepleiere. Søknad kan sendes til Fjorden sanitetsforening/Fjordenfondet.