Fjorden kvinnecafé

Velkommen til hyggelige Fjorden Kvinnecafe den første torsdag i måneden kl. 18.30 – 20.00 på Frivilligsentralen☘                            Neste gang er torsdag 1. juni.

Vi snakker norsk, syr, strikker og er en viktig nettverks-møteplass for å skape et integrerende og inkluderende lokalsamfunn.

Bli med, gjør en forskjell – og få herlige opplevelser og mangedobbelt tilbake!

www.fjordensanitetsforening.no