Innsamlingen fortsetter i 2016

kulturelljulekalender

Vi takker for alle bidrag til vår innsamlingsaksjon til sommerferie for barnefamilier med begrenset økonomi.

Fjorden Sanitetsforening fortsetter sitt arbeide med å samle inn penger til prosjektet  første halvår 2016.

Søknadsfrist for leiren vil bli annonsert her på Fjordens hjemmeside og  i Sandefjords Blad 1.03.2016.  Det er ledende Helsesøster i Sandefjord som er ansvarlig for tildeling av plasser.