Ja betyr ja

Ja betyr ja #jabetyrja

Kun sex med samtykke fra begge parter, og et tydelig ja er gyldig.

Fjorden Sanitetsforening frontet N.K.S opplysningskampanje #jabetyrja og besøkte russen i Sandefjord på SVGS. Vi jobber for nulltoleranse for voldtekt.

Fjorden Sanitetsforening delte ut armbånd med «ja betyr ja» til russen. Responsen fra både russen 2019 og elevene i VG1 og VG2 var stor. Det ble også delt ut armbånd til lærerne.

 

47ACA546-A904-46B2-94A9-E51374E8B8A8F2A5B8F7-9EA9-4C2A-8248-DB110133854A