Vårt arbeid

Sanitetskvinnene er til for andre. Våre medlemmer står på skuldrene til sine formødre og bærer videre den stolte arven det er å være del av en organisasjon som er til for andre. Til alle tider har Sanitetskvinnene spurt seg hvem som trenger oss mest. Det har gjort N.K.S. til en organisasjon som ser behovene i sin samtid og retter sin frivillige innsats dit behovet er størst.

Organisasjonen har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet. N.K.S. har som ambisjon å være landets ledende organisasjon knyttet til utvikling av kvinners livsvilkår. Vi ønsker å posisjonere oss som den foretrukne organisasjonen for de som er opptatt av nettopp kvinners livsvilkår.Norske Kvinners Sanitetsforening er en nasjonal organisasjon. Vi driver også utviklingsarbeid i utlandet. Det gjør vi gjennom å ha initiert og bidratt til etablering og oppbygging av Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE), som er en selvstendig, myndighetsgodkjent organisasjon.