Frivillig konferanse 19. oktober 2022

Fjorden Duekorps bidrar med sin trommeglede kl. 17.45

Og så følger:

Sandefjord kommune frivillig konferanse:

  • Ordføreren ønsker velkommen
  • Frivilligrådet presenteres.
  • Foredrag fra lag og foreninger

Foredrag av Dag Otto Lauritsen, et foredrag når man trenger litt inspirasjon og motivasjon i en travel hverdag