Kvinnecafé

Første tirsdag hver måned er det Fjorden Kvinnecafe, sy-, snakke- og strikketøy. Kl. 17.00-19.00 er det hyggelig møteplass på Frivilligsentralen

Alle kvinner er velkommen!
Håper vi sees!