Lesegruppe på nett

I oktober 2019 startet Fjorden Sanitetsforening med «FJORDEN LES OG DEL». En lesegruppe etter metoden «Shared Reading». Denne aktiviteten har blitt godt mottatt og har fått engasjerte deltakere. Målet er leseglede og livskvalitet.

– Metoden er enkel. Den går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten etterpå. Vi forsøker å få tid til å både lese en novelle og et dikt. Fokuset i samtalen er ikke litterær analyse, men på selve opplevelsen av teksten, assosiasjoner og tanker som dukker opp. Vi prøver heller ikke å komme frem til noen svar, det interessante er de ulike perspektivene og hvordan vi opplever teksten forskjellig, sier Kirsten Muhle som er sertifisert leseleder og leder lesegruppene i Sandefjord

På grunn av koronatilstanden ble det brått slutt på møtene, og de satt litt på gjerdet, men etter et par uker begynte de å snakke om hvordan de kunne løse dette, og svaret ble Zoom.

– Vi var spente på om noe av verdien ville gå tapt, men de tre gangene vi har hatt det så synes vi det har fungert veldig godt. Terskelen for å bli med blir lavere for noen, mens for andre blir det tekniske kanskje en utfordring. Vi fortsetter med digitale møter frem mot skoleferien, så ser vi hva som skjer, avslutter Muhle.

Kirsten Muhle er sertifisert leseleder i metoden Shared Reading og holder også kurs i Norge for leseledere.

Vi har tilbudet hver 14 dag digitalt til covid er over  og ellers møtes gruppen i våre lokaler på Pukkestad gård.