Norske Kvinners Sanitetsforening

Sanitetskvinnene har vært sosiale entreprenører innen ideelle virksomheter siden 1896. I dag er vi en betydelig samfunnsaktør som eier og driver et stort mangfold av helse- og sosialinstitusjoner og tjenester.

Allerede i 1898 startet Sanitetskvinnene sin første skole for utdanning av sykepleiere med krigsplikt. Det ble ingen krig, men Sanitetskvinnene startet en annen krig – krigen mot tuberkulose. I 1909 åpnet Oslo Sanitetsforening folkesanatoriet på Grefsen med 120 senger, og frem til 1930 ble omtrent 35 syke- og tuberkulosehjem over hele landet åpnet i regi av sanitetsforeningene. Vi har siden den gang jobbet for og etablert mange av tjenestene som i dag ivaretas av det offentlige som folkebad, helsetilbud for gravide, sommeropphold for barn og friluftsskolene. I 1914 ble første kontrollstasjon for mor og barn åpnet – forløperen til dagens helsestasjoner, som først i 1970 ble lovpålagt en kommunal oppgave.

Sanitetskvinnene som ideell aktør i 2019

Rammevilkårene for etablering av helsetjenester i dag er et område som i mye større grad er definert og regulert enn da sanitetskvinnene startet arbeidet for mer enn 100 år siden. Samfunnsutviklingen har gjort det mer krevende å eie og drive helse- og sosialinstitusjoner for ideelle organisasjoner. Dette skyldes profesjonaliseringen av offentlig sektor som tilbydere og innkjøpere, anbudsregimet og konkurranse både fra det offentlige og kommersielle aktører.

Men det er også rom for innovasjon og nytenking for tilbud til grupper som faller mellom det definerte tjeneste tilbudet. Sanitetskvinnene har som motto å være modig og nytenkende, og det er fortsatt er behov for ideelle aktører som arbeider målrettet.  Stortinget har vedtatt at andelen ideelle innenfor offentlig helse og omsorgsektoren skal økes, og sanitetskvinnene skal være en en del av denne veksten.

Sanitetskvinnene betyr mye for mange hver eneste dag

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med 42.000 medlemmer. Siden etableringen i 1896 har organisasjonen jobbet for dem som trenger bistand i samfunnet og rettet den frivillige innsatsen der behovet er størst.

Landet rundt jobber frivillige sanitetskvinner for at alle barn skal få en trygg og inkluderende oppvekst og eldre en god alderdom. For at minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet og for å stoppe volden mot kvinner.

Det er fortsatt ikke likestilling innen helse og Sanitetskvinnene kjemper for at kvinner skal få likeverdig tilgang til helsetjenester. Sanitetskvinnene sørger for forskning som redder liv og medvirker til utvikling av ny og bedre behandling. Årlig bidrar organisasjon med betydelige beløp til lokale formål og forvalter 20-25 millioner kroner årlig til forsknings- og utviklingsprosjekter innen kvinners helse og livsvilkår.

Norske Kvinners Sanitetsforening er livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd. Organisasjonen har en sterk forankring i lokalmiljøet gjennom 650 lokale sanitetsforeninger. De lokale foreningene arbeider med lokalt tilpassede tiltak og aktivitetene vil derfor variere fra en forening til en annen.

Prinsesse Astrid, fru Ferner er Norske Kvinners Sanitetsforenings høye beskytter.

Sanitetskvinnenes motto:
I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet