Sammen mot vold

Fra FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner 25. november og 16 dager fremover setter Sanitetskvinnene fokus på vold mot kvinner. #sammenmotvold

https://www.sanitetskvinnene.no/sammenmotvold