FJORDEN FONDET

Med Fjorden Fondet ønsker vi å gjøre en forskjell for barn og unge som fortjener en oppmerksomhet.  Vi jobber med tiltak for å skape gode møteplasser for barn og unge i Sandefjord.

Fjordenstipendet

Fjorden Sanitetsforening ønsker å hjelpe enkelte barn som av ulike årsaker kan ha det vanskelig. Dette vil vi gjøre gjennom barnets idrettslag og gi direkte støtte til utstyr som de fleste barn har f.eks. treningsklær, joggesko, håndball- eller fotballutstyr. Det kan også være kontingent til ulike fritidsaktiviteter eller en treningsleir for barnet.

Forslag til søknader kommer fra trenere som kjenner til familier som har det vanskelig.

Barn som trenger litt ekstra oppmerksomhet

Fjorden Sanitetsforening ønsker å hjelpe enkelte barn som av ulike årsaker kan ha det vanskelig. Det kan være støtte til utstyr som de fleste barn har f.eks. sykkel, fotballutstyr eller skoleutstyr. Det kan også være kontingent til ulike fritidsaktiviteter eller støtte til ferie. Alt dette støttes av Norske Kvinners Sanitetsforening sentralt via «Egmont Fonden».

Forslag til søknader kommer fra fagfolk fra f.eks. skole eller helsestasjon, som kjenner til familier som har det vanskelig.

«Min Dag»

Sanitetskvinnene arrangerer drømmedager for barn som trenger litt ekstra oppmerksomhet. Se link til sanitetskvinnene.no

https://www.sanitetskvinnene.no/sanitetskvinnene/vare_saker/min_dag_i_dag/

«Sommerferie»

Sommeren 2016 arrangerte Fjorden Sanitetsforening en flott sommerferie for 26 familier på Knattholmen Leirsted i Sandefjord. Leiren innhold ulike fritidsaktiviteter som bading, seiling, krabbefiske, fotball, klatrevegg og kjempehuske. Vi ønsket å gi ferieleirens deltakerne gode ferieopplevelser, nye erfaringer og knytte nye vennskapsbånd.

Ønsker du å engasjere deg i dette og delta i arbeidet send en mail til [email protected]