OMSORG & BEREDSKAP

Omsorg & Beredskap

Beredsgruppene er beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier. Viktige oppgaver er å stille med hus, mat og omsorg i en krisesituasjon og å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner eller hendelser.

Alle sanitetsforeningene i Sandefjord har inngått et samarbeid med Sandefjord Kommune knyttet til de lokale kriseberedskapsplanene og er et verdifullt supplement i det lokale arbeidet.

Sanitetskvinnene har erfaring med omsorgsarbeid, og har i tillegg god menneske- og lokalkunnskap. Trygghet, varme og omsorg er viktige faktorer for mennesker i krise.

Ønsker du mer informasjon om Fjorden Omsorg og Beredskap send en mail til [email protected]