KLØVETUR RICKSHAW SYKLING

Sommeren 2015 anskaffet Fjorden Sanitetsforening tre Rickshaw-sykler. Dette var mulig gjennom økonomiske bidrag fra flere lokale stiftelser og legater. Syklene gir eldre og andre med nedsatt mobilitet, muligheter til å komme ut på tur og oppleve «vind i håret».

Våren 2016 og sommeren 2019 fikk vi midler til to nye sykkeler og disse er i sommerhalvåret stasjonert på Kamfjordhjemmet, Nygårdsvollen bofellesskap, Solvangsenteret og Formannsenteret. Syklene følges opp med ukentlige arrangementer, tilsyn og vedlikehold.

Vi trenger sykkelglade frivillige som er interessert i å dele av sin tid til dette tiltaket. Utbytte i form av frisk luft, god trening og ikke minst, det å glede andre, gir positivt påfyll til alle involverte. Vi har organiserte turer gjennom hele vår-/ og sommer halvåret.

Ønsker du å vite mer om rickshawprosjektet eller vil du bli sykkelpilot send en mail til [email protected]

Video

Sommerfilm