Årsmøte i Fjorden Sanitetsforening 23. februar 2023

Innkalling til årsmøte 2023 – Release Arena kl. 18.00

Det blir servering, underholdning og utlodning.

Alle er velkommen, og ta gjerne med en gevinst.